för WordPress

Optimering av WordPress & teknisk SEO

Få ut maximal hastighet och prestanda från din site

Varför är optimering av laddningstider i WordPress viktigt?

Laddningstiden på din site spelar stor roll för hur den kommer ranka i sökmotorer, om sidan inte laddar snabbt nog kommer den sannolikt att ranka lägre än konkurrenter som har bättre laddningstider.

Laddningstider kan också knytas direkt till användarbeteende eftersom det är mer sannolikt att användare kommer välja ett annat alternativ om din site inte laddar snabbt nog. Detta kommer i sin tur leda till en högre bounce rate och därmed lägre ranking.

Sannolikheten att en användare kommer lämna en site ökar med 32% när laddningstiden ökar från 1 till 3 sekunder. 1 till 5 sekunder ökar samma siffra till 90%, och om din site tar upp till 10 sekunder på sig att ladda så ökar sannolikheten till 123%.

- Yoast SEO

WordPress page speed icon

En långsam site leder till mindre trafik

Detta kan dock undvikas, fortsätt läsa så visar vi hur vi kan optimera laddningstiden och prestandan på din site.

 
 

Hur vi optimerar laddningstider för WordPress

Serveranalys

Vi använder verktyg från Pingdom, GTmetrics och Uptrends för att analysera hur en site kan optimeras på bästa sätt.

Vi analyserar prestandan på servern och föreslår eventuella förbättringar. Ditt webbhotell kanske inte har god nog prestanda för att uppnå snabba laddningstider, en flytt till ett bättre webbhotell kan behövas om detta skulle visa sig vara fallet.

Serverförbättringar

Efter vi analyserat serverprestandan och webbhotellet så går vi vidare med att implementera förbättringar på siten.

Förbättringar inkluderar ofta dessa åtgärder:

 • Uppgradera till den senaste versionen av PHP
 • Uppgradera databasen
 • Leverage browser caching
 • Aktivera kompression/caching
 • Diverse åtgärder i .htaccess-filen
 • Ta bort all omdirigering av trafik

Cache-plugin

Ett cache-plugin kan öka prestandan på en WordPress-installation väsentligt, det kan dock vara svårt att hitta rätt plugin då det finns en uppsjö av alternativ.

Det krävs en del testning för att hitta rätt cache-plugin och att konfigurera pluginet, så att inget går sönder på siten. Denna process kan ibland ta en del tid, men när man väl har hittat rätt så är det en god tillgång.

 

Optimering av bilder

Bilder är en naturlig del av en väldesignad site. Dock kan de också vara en stor belastning med tanke på laddningshastighet - om de inte laddas i rätt upplösning och är ordentligt komprimerade.

Vi optimerar och komprimerar alla bilder på siten så mycket som möjligt utan förlust av visuell skärpa, så att laddas så snabbt som möjligt. Vi förser er även med verktyg för att kunna göra detta själva när nya bilder ska laddas upp på siten.

Minska externa förfrågningar

Team och plugins kan ibland ladda resurser från externa platser vilket kan ha en negativ effekt på laddningstiden.

Vi analyserar om några sådan resurser förekommer på site och tar bort eller laddar dessa lokalt istället.

Analys av tema och plugins

Team och plugins kan ofta ladda onödiga resurser som kan öka laddningstiden.

Vi analyserar temat och plugins på din site för att se hur dessa kan optimeras på bästa sätt för att få ner laddningstiden så mycket som möjligt.

 

Optimera databasen

Efter man använt WordPress en tid så kommer databasen sannolikt att innehålla en stor del onödig information som aldrig används, så som post-revisioner och tabeller från plugins som inte längre används.

Om man rensar bort denna onödiga information kan det ha en positiv inverkan på sitens prestanda och laddningstid.

Minifiering av resurser

Om man minifierar resurser som HTML, CSS och diverse skript-filer på siten så kommer laddningstiden att påverkas positivt.

Vi minifierar allt innehåll på siten så mycket som det går för att får ner laddningstider till ett minimum.

Begränsa post-revisioner

Post-revisioner kan ta upp mycket plats i databasen, plugins och teman kan ibland söka genom dessa vilket leder till längre laddningstider och sämre prestanda.

Om man begränsar antalet post-revisioner som sparas i databasen eller helt tar bort denna funktionen så kan eventuellt får bättre prestandaresult samt laddningstider.

Exempel på vad man kan förvänta sig av en optimering

Möbelsite

Före:Results before page speed optimisation

Efter:Results after page speed optimisation

 • Laddningstiden minskad med >50%
 • Sidstorleken minskad med nästan 50%
 • Antalet förfrågningar ner från 135 till 22

Site för juridisk hjälp

Före:Results before page speed optimisation

Efter:Results after page speed optimisation

 • Laddningstiden minskad med >250%
 • Sidstorleken minskad med nästan 50%
 • Antalet förfrågningar ner från 175 till 28

Receptsite

Före:Results before page speed optimisation

Efter:Results after page speed optimisation

 • Laddningstiden minskad till under 1 sekund
 • Sidstorleken minskad med nästan 250%
 • Antalet förfrågningar ner från 160 till 25

Våra tjänster för optimering av WordPress

 
 • Optimering för WordPress
 • 2.400 + moms - engångskostnad
 • Få ut maximal prestanda från WordPress
 • Serveranalys
 • Cache plugin
 • Serverförbättringar
 • Optimera bilder
 • Analys av plugins och tema
 • Reducera externa förfrågningar
 • Minimera resurser
 • Optimera databasen
 • Begränsa/ta bort post historik
 • BESTÄLL NU »
 

Ställ en fråga eller skapa ett supportärende

 

 
Drivs stolt av WordPress
WordPress tema av Rikard Degler
© 2019 steadywp.se