för WordPress

Underhåll, förvaltning och drift för WordPress - Standard

Vad som ingår i abonnemanget

Underhåll, förvaltning och drift för WordPress - Standard

Dagliga backuper

Dagliga backups helt enkelt. De gör livet lite enklare om man skulle behöva återställa siten till en tidare version.

Övervaka upptid

Övervaka site för att se om den går ner med periodiska intervall.

Staging-site

En staging site är den viktigaste biten om man vill ha en stabil produktions-site, här görs alla förändringar först.

Support

Chatta med oss på Slack, Google Hangouts, Facebook eller den plattform ni föredrar. Vi finns även tillgängliga för samtal online.

Uppdateringar i WordPress varannan vecka

Plugins, teman och WordPress uppdateras två gånger per månad.

Säkerhets-plugin med brandvägg och scanner

Håll oönskad trafik och intrångsförsök borta.

Uppdatering och tester på staging-site före produktion

Säkerhet först - alla ändringar utförs på staging-site före produktion.

Automatiserade test för att upptäcka visuella förändringar

Jämför siten visuellt före och efter uppdateringar för att hitta förändringar.

 

Pris: 500:- + moms/månad eller 5.000:- + moms/år

Beställ underhåll, förvaltning och drift för WordPress - standard »
 
Drivs stolt av WordPress
WordPress tema av Rikard Degler
© 2019 steadywp.se