för WordPress

Vad är Visual Regression Testing och vilken nytta kan man ha av det på en WordPress-site?

Visual Regression Testing är en testprocess som grafiskt jämför skärmdumpar från en site – före och efter något förändrats på siten.

Före
Visual Regression Testing före
Efter
Visual Regression Testing efter
Skillnad
Visual Regression Testing skillnad mellan före och efter

Vilken nytta kan man ha av detta på en WordPress-site?

Om man till exempel har uppdaterat plugins eller teman, så vill man veta om någonting har förändrats på siten efter uppdateringarna. Varför är detta så viktigt? För att fel som introduceras under uppdateringar kan vara svåra att hitta. Man kan testa siten manuellt, men till och med på en liten site kan det vara svårt att tänka på allt som kan ha förändrats. På medelstora och stora siter kan det vara i princip omöjligt.

Hur kan man veta om något har förändrats på siten efter uppdateringar?

Det är här Visual Regression Testing kommer in.

Om man jämför siten visuellt före och efter uppdateringar så kan man visuellt se om något har förändrats pixel för pixel. Man kan alltså se alla typer av förändringar som introducerats, så att man kan avgöra om det är något som behövs åtgärdas eller inte.

Mer om underhåll förvaltning och drift för WordPress

Drivs stolt av WordPress
WordPress tema av Rikard Degler
© 2019 steadywp.se